Thứ bảy, 23/01/2021 - 07:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Dương Hưu

danh sách CBGV-NV năm học 2016-2017

danh sách CBGV-NV nhà trường năm học 2016-2017

TT Họ và tên Năm sinh Nữ  Dân tộc  Trình độ đào tạo Chuyên môn đào tạo Chức vụ hiện nay
I. CBQL            
1 Vũ Văn Mười 10/5/1969     Đại học QL GD Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thế Vinh 23/4/1974     Cao đẳng Sư phạm Phó HT
3 Vi Văn Cường 28/11/1970   1 Đại học Sư phạm Phó HT
4 Hoàng Văn Thành 5/3/1968     Cao đẳng Sư phạm Phó HT
II. Giáo viên             
1 Đỗ Thanh Hiếu 27/9/1981   1 Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
2 Hoàng Thị Tiệp 1/6/1989 1 1 Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
3 Ngọc Thị Chuyền 9/12/1971 1   Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
4 Trần Thị Loan 10/10/1989 1   Đại học Sư phạm Giáo viên
5 Vi Thị Điệp 15/9/1971 1 1 Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
6 Nguyễn Văn Hưng 26/8/1988   1 Đại học Sư phạm Giáo viên
7 Đào Thị Bích 17/1/1990 1   Trung cấp Sư phạm Giáo viên
8 Nguyễn Thị Mai 27/3/1988 1 1 Đại học Sư phạm Giáo viên
9 Ngọc Thị Mỵ 8/9/1989 1   Đại học Sư phạm Giáo viên
10 Nguyễn Ba Duy 20/11/1991   1 Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
11 Nguyễn Thị Lý 16/6/1988 1   Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
12 Lãnh T.Thanh Thủy 13/7/1987 1   Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
13 Vi Thị Tuyền 17/1/1990 1 1 Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
14 Vi Thị Ngát 3/0/1968 1   Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
15 Đào Văn Long 10/6/1970     Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
16 Vi Thị Hoa 19/9/1962 1   Trung cấp Sư phạm Giáo viên
17 La Văn Kế 17/5/1971   1 Đại học Sư phạm Giáo viên
18 La Thị Uyển 28/1/1974 1   Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
19 Hoàng Thị Huế 10/10/1991 1 1 Trung cấp Sư phạm Giáo viên
20 Ngọc Thanh Quỳnh 11/12/1988   1 Đại học Sư phạm Giáo viên
21 Nguyễn Thị  Xuyên 27/10/1969 1   Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
22 Nguyễn Thị Thanh 22/10/1964 1   Trung cấp Sư phạm Giáo viên
23 Nguyễn Thị Hồng 15/2/1961 1   Trung cấp Sư phạm Giáo viên
24 Lã Thị Hương 19/5/1974 1 1 Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
25 Nguyễn Văn Thao 7/6/1987     Trung cấp Sư phạm Giáo viên
26 La Thị Hòa 6/2/1968 1   Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
27 Nguyễn Thị Nga 4/10/1990 1 1 Trung cấp Sư phạm Giáo viên
28 Nông Văn  Hiệp 1/5/1975   1 Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
29 Ngọc Thị Tích 15/2/1962 1   Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
30 Bùi Thị Tuyến 204/1973 1 1 Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
31 Nguyễn Văn Tỏ 14/12/1984   1 Trung cấp Sư phạm Giáo viên
32 Hoàng Thị Thắng 27/1/1978 1 1 Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
33 Bùi Văn Tuấn 24/3/1970     Đại học Sư phạm Giáo viên
34 Hoàng Thị Luận 1973 1 1 Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
35 Hoàng Thị Loan 1968 1   Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
36 Vũ Văn Tiến 1979   1 Đại học Sư phạm Giáo viên
37 Hoàng Bích Hảo 1986 1 1 Đại học Sư phạm Giáo viên
38 Vũ Thị Oanh 1975 1 1 Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
39 Hoàng Thị Luyến 1980 1 1 Đại học Sư phạm Giáo viên
40 Nông Thị Phương 1966 1 1 Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
III.  TPT             
24 Trần Văn Giang 20/4/1986     Cao đẳng Sư phạm Giáo viên
  GV Chuyên            
1 Hoàng Văn Hưng 19/11/1982     Đại học Âm nhạc Giáo viên
2 Nguyễn Sỹ Khương 15/9/1978     Đại học Mỹ thuật Giáo viên
3 Mai Văn Doanh 25/1/1984     Cao đẳng Mỹ thuật Giáo viên
4 Lê Thị Bích 4/6/1978 1   Cao đẳng Âm nhạc Giáo viên
IV NVHC            
1 Nguyễn Thị Vạn 5/7/1988 1   Cao đẳng KT công nghệ Hành chính
2 Nguyễn Văn Hải 28/6/1986   1 Trung cấp Y tế Hành chính
3 Hà Thị  Giang 14/12/1987 1 1 Đại học Kế toán Kế toán
4 Hoàng T.Thu Hương 16/8/1987 1 1 Trung cấp Y tế CB Y tế
    

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 26
Năm 2021 : 26